Zemní práce

Provádíme zemní a výkopové práce pro vedení elektřiny, vodovodů, plynovodů, kanalizace a splaškových vod, pro výstavbu základů staveb, výkopy pro jezírka a bazény, úpravy terénu a další účely.

Odstraněnou zeminu nebo suť na přání odvážíme na skládku nebo k ekologické likvidaci.

Internetové prezentace Benefitweb.cz